Daily Archives: 13.07.2017

Long thủ ở Kim Ngưu hoặc Thiên Yết

*** Long thủ ở Kim Ngưu hoặc Thiên Yết ***

(Pansy dịch theo http://astrostyle.com/taurus-north-node-scorpio-north-node/)

Kim Ngưu và Thiên Yết là các cung chủ quản tiền bạc, quyền lực và khoái lạc. Nếu bạn sinh ra với Long thủ Kim Ngưu hoặc Thiên Yết, vận mệnh của bạn sẽ phải học cách cân bằng thế giới vật chất và tinh thần. Hai giao điểm này toát ra năng lực tình dục, những khoái lạc và quyền lực trần tục. Truyền dẫn những sức mạnh sôi sục này vào những cách thức cân bằng, lành mạnh có thể là một thử thách, vì hai giao điểm này nghiêng về các cực. Bạn sẽ thường bị giằng co giữa thực tế và những điều thần bí, giữa nhận thức qua các giác quan và tâm linh.

Tiếp tục đọc

Advertisements