Daily Archives: 14.07.2017

Long thủ ở Song Tử hoặc Nhân Mã

*** Long thủ ở Song Tử hoặc Nhân Mã ***

(Pansy dịch theo http://astrostyle.com/gemini-sagittarius-north-south-nodes/)

Song Tử và Nhân Mã là các cung hoàng đạo chủ quản giao tiếp và học hỏi. Nếu được sinh ra với Long thủ Song Tử hoặc Nhân Mã, mục tiêu cuộc đời của bạn có thể bao gồm việc dạy bảo, học tập, viết lách và phổ biến các thông điệp. Hai giao điểm mặt trăng này liên tục thu thập và gieo rắc kiến thức. Trong số các giao điểm, chúng là các giao điểm tác động qua lại nhiều nhất và những người có chúng trong lá số có thể có một mạng lưới bạn bè, người quen rộng lớn.

Tiếp tục đọc

Advertisements